Objectius

1. Fer de l’ADET el referent cultural ineludible de la Vall del Ges
L’ADET ha d’esdevenir el lloc de trobada de tots els estudiosos de la Vall i de totes aquelles persones que veuen en la cultura, en el seu sentit més ampli, un element fonamental de la seva quotidianitat. Un lloc, també, on tots aquells que estiguin interessats a conèixer i estudiar tots els aspectes culturals, patrimonials i naturals de la Vall trobin l’aixopluc i l’estímul necessaris per dur a terme els seus treballs.
2. L'ADET, entitat oberta
3. L'ADET, centre d'estudis
4. L'ADET, una entitat filla del seu temps
5. L'ADET, plataforma editorial
6. L'ADET, institució cultural del país