Junta directiva

Components de la nova Junta Directiva aprovada l’Assemblea Ordinària i Extraordinària celebrada el dia 4 de juliol de 2015.

 • President:                 Pasqual Bernat López
 • Sots presidenta:       Maria Montserrat Vilar Corrius
 • Secretari:                 Xavier Vilar Vinyeta
 • Tresorer:                  Antoni Prat Puig
 • Vocal 1r:                  Concepció Girbau Salarich
 • Vocal 2a:                 Rosa Sayós Santigosa
 • Vocal 3r:                  Josep Maria Soler Taberner
 • Vocal 4r:                  Gerard Verdaguer Reig
 • Vocal 5è                  Elisabet Soldevila Llagostera
 • Vocal 6è                  Concepció Prat Puig
 • Vocal 7è                  Josep Maria Callén i Mas
 • Vocal 8è                   María Soler Ferres
 • Vocal 9è                  Maria Surribas Jaumira
 • Vocal 10è                Dolors Bardolet Mayola
 • Vocal 11è                 Xavier Viver Fabregó

 

 

Conservadors del Museu Arxiu:

-Maria Montserrat Vilar Corrius

-Gerard Verdaguer Reig