Presentació

L’Associació d’Estudis Torello­nencs —ADET— és una entitat jurídica creada l’any 1945 amb l’objectiu de promoure activitats culturals de tota mena. La seva activitat va encamina­da fonamentalment a la recollida, conservació, estudi i divulgació de totes aquelles manifestacions de caràcter històric, cultural i científic relacionades amb Torelló i la Vall del Ges.

Una de les activitats més importants que ha portat a terme l’ADET des de la seva fundació ha estat la creació d’un Museu-Arxiu d’Història local, que, a més de con­servar col·leccions integrades per materials arqueològics, pictòrics, folklòrics, heràldics, religiosos i industrials, disposa d’un patrimoni arxivístic d’una gran vàlua.

L’arxiu de l’ADET està integrat sobretot pels pergamins de la cúria del castell dels Torelló, que, del segle XII al XVII, segueixen la tradició de testimoniatge històric iniciada pel primer manuscrit relatiu a Torelló, datat de l’any 881 i conservat a l’Arxiu Episcopal de Vic. Així mateix, s’hi contenen col·leccions de periòdics i revistes, un important fons fotogràfic sobre la vida social i cultu­ral de la Vall del Ges i abundant documentació provinent de dona­cions particulars.

Tots aquests béns, que fins ara han estat dipositats i exposats en unes dependències annexes a l’església de Sant Feliu, s’estan inventariant i catalogant i tenen per destí l’edifici del Museu de la Torneria de Torelló que acollirà, en un futur immediat, la seu de l’associació.

Reunió de l'ADET

 

Tothom que tingui alguna proposta d’estudi o de foment del coneixement o de la creació, trobarà en l’ADET el centre idoni on desenvolupar-la. L’estructura de treball de l’associació es conforma a través de comissions de treball que aixopluga les iniciatives presentades i que funcionen independentment sota la coordinació de la junta directiva. Amb aquesta metodologia es vol facilitar la captació de talent i creativitat amb la finalitat de promoure els estudis i coneixement dels elements culturals de l’àmbit d’actuació de l’Associació.

L’ADET és una entitat oberta a tothom, amb voluntat d’establir llaços de col·laboració amb les altres entitats culturals i institucions de tota mena de la Vall del Ges i de la resta del país. Tothom hi té cabuda, sigui quin sigui el seu ideari o sensibilitat cultural o social. L’ADET la fem entre tots i totes.